algemene voorwaardenblankprivacy statementblankwebdesignBij het laagdrempelig karakter van het kantoor past een concurrerend uurtarief van €150,- (exclusief 21% BTW en 6% kantoorkosten).

Het kantoor is veelvuldig werkzaam op basis van gefinancierde rechtsbijstand.
Indien uw inkomen net boven de grens ligt waarbinnen u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt (op dit moment een fiscaal jaarinkomen van € 26.000 voor alleenstaanden en
€ 36.800 voor gehuwden, samenwonenden en eenoudergezinnen), dan kan in overleg het uurtarief worden gematigd.
Voor informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand verwijs ik u naar: http://www.rvr.org

Bij aanvang van de werkzaamheden wordt aan u een voorschot in rekening gebracht.
Op aanvraag behoort een oriënterend gesprek van maximaal een half uur tot de mogelijkheden. Hiervoor geldt het togatarief “Tarief Oriënterend Gesprek Advocaat” van € 25..